HSSE beleid

De gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze werknemers, onderaannemers en zij die bij onze activiteiten zijn betrokken, is een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

Met onze “zero harm policy” beogen wij een bedrijfscultuur te bewerkstelligen waarin eenieder zijn steentje kan bijdragen in het verantwoordelijk uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Jaarlijks toetsen wij ons systeem om te onderzoeken waar we onze processen en technieken kunnen verbeteren.

Gardline Nederland committeert zich aan een HSSE systeem gebaseerd op een gezamenlijk begrip van de risico’s en hoe deze risico’s te handhaven. We stimuleren onze medewerkers en onderaannemers de risico’s te inventariseren en te minimaliseren.
In de basis is eenieder verantwoordelijk voor de uitvoering van het HSSE beleid, de controle hierop is de primaire verantwoordelijkheid van het management en leidinggevende.
Omdat wij erkennen dat HSSE management een essentieel onderdeel is van onze kernprocessen, is eenieder bevoegd de activiteit te stoppen indien deze door hem/haar onveilig wordt geacht.

Wij dragen zorg voor de juiste middelen waardoor het beleid op de juiste manier geïmplementeerd, gecommuniceerd en begrepen kan worden.