Waarden

Focus op de klant
Voor ons staat u en uw product voorop. Wij realiseren ons dat geen product of klant hetzelfde is, elk project beschouwen wij als maatwerk. Zowel aan boord van de schepen als op kantoor stellen wij ons proactief op om zowel snel als efficiënt te kunnen reageren.

Teamwork
Het delen van informatie, transparant leiderschap en omarmen van nieuwe ideeën resulteren in het stimuleren van elkaars talenten!

Geen vingerwijzen
Van eenieder wordt verwacht dat, zodra zich een situatie voordoet, hier adequaat op gereageerd wordt en het management hiervan tijdig geïnformeerd wordt.

Communicatie
Wij stimuleren open en constructieve gesprekken, met als doelstelling een beter begrip en verstandhouding tussen allen die betrokken zijn bij onze bedrijfsactiviteiten.

Regelgeving
Het is eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van en zich aan de regelgeving te houden gesteld door zowel wetgever, de klant als Tranship.